Kursy ADR dla kierowców

Szkolenia ADR przeznaczone są dla kierowców zawodowych pracujących przy transporcie materiałów niebiezpiecznych. Oferujemy kursy ADR podstawowe oraz kursy ADR specjalistyczne na cysterny.

Dla chętnych zapewniamy nocleg!

Oferta kursów ADR

Szkolenie ADR podstawowe
450 PLN
+50 PLN koszt egzaminu

Najbliższy kurs:
17.11.2016r.
Szkolenie ADR specjalistyczne cysterny
350 PLN
+50 PLN koszt egzaminu
Przedłużenie uprawnień: 300 PLN

Najbliższy kurs:
17.11.2016r.

Jednym z celów szkolenia ADR jest zapoznanie kierowców z możliwymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów wybuchowych, łatwopalnych, żrących, itp.Terminy kursów ADR

Wybierz najdogodniejszy dla siebie termin, a następnie kliknij przycisk Zapisz się
Jeśli nie odpowiada Ci żaden z poniższych terminów, skontaktuj się z nami.

kurs podstawowy
17 listopada, 2016
przewóz w cysternach
17 listopada, 2016
kurs podstawowy
8 grudnia, 2016
przewóz w cysternach
8 grudnia, 2016
W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, termin danego kursu może zostać odwołany. O takim fakcie będziemy informować uczestników indywidualnie.

Kursy podstawowe

Przeznaczone są dla kierowców, którzy o uprawnienia ADR ubiegają się po raz pierwszy. Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły 21 lat, posiadają prawo jazdy kat. B, C lub C+E oraz spełniają wymagania Ustawy o ruchu drogowym i Ustawy o transporcie drogowym.

Aby przystąpić do szkolenia specjalistycznego wymagane jest wcześniejsze ukończenie szkolenia podstawowego.

Przedłużanie uprawnień ADR

Kursy przedłużające uprawnienia przeznaczone są dla kierowców zawodowych, którzy posiadają już uprawnienia ADR do przewożenia materiałów niebezpiecznych, lecz w najbliższym czasie tracą one ważność.

Przedłużenia uprawnień ADR dokonuje się okresowo - co 5 lat

Obowiązkiem jest odbycie szkolenia podstawowego ADR dla wszystkich klas (w wymiarze 16 godzin lekcyjnych). Dodatkowo można przystąpić do szkoleń specjalistycznych:

  • kursu ADR na cysterny – w wymiarze 8 godzin lekcyjnych,
  • kursu ADR dla klasy 1 (materiały wybuchowe) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,
  • kursu ADR dla klasy 7 (materiały promieniotwórcze) – w wymiarze 5 godzin lekcyjnych,

- chcąc przedłużyć ważność swoich uprawnień ADR o kolejne 5 lat.

Egzamin ADR

Po ukończenie kursu ADR następuje egzamin państwowy, który ma formę testu pisemnego. Czas trwania oraz ilość pytań na egzaminie uzależniona jest od konkretnego szkolenia ADR:

  • kurs ADR podstawowy - 30 pytań, czas trwania 90 min,
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach - 18 pytań, czas trwania 60 min,
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 15 pytań, czas trwania 45 min,
  • kurs ADR specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 15 pytań, czas trwania 45 min.

Egzamin uznaje się za zaliczony jeśli co najmniej 2/3 udzielonych odpowiedzi jest poprawna.


Nazwa szkolenia:
Data rozpoczęcia:
Dane osobowe:
Tak Nie
Dane do rachunku:
Firma Osoba prywatna
Akceptacja zasad
Wysłanie zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu na warunkach w nim określonych. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać drogą mailową bądź telefonicznie, najpóźniej 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się na star.org.pl/kontakt

W przypadku niezgłoszenia rezygnacji w wymaganym terminie oraz niestawieniu się uczestnika na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa, wynikającymi z wysłania zgłoszenia, na podstawie wystawionej przez naszą firmę faktury.

W przypadku niewystarczającej liczby uczestników, firma zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu kursu. O takim fakcie będzie informować uczestników indywidualnie.
Akceptuje powyższe warunki

Dziękujemy za zapis na szkolenie.

Na podanego e-maila wysłaliśmy potwierdzenie zgłoszenia.

O więcej szczegółów możesz zapytać dzwoniąc pod numer +48 694 705 447